Polski English

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AGRAF” z Rudy Śląskiej przedstawia ofertę na kompleksowe prace podwykonawcze z następującego zakresu:

 • Prace z azbestem, również wysokospecjalistyczne
 • Docieplania stropodachów i dylatacji granulatami z wełny, celulozy i styropianu
 • Mechanicznego czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wizją kanałów i przestrzeni trudnodostępnych robotem inspekcyjnym i kamerą endoskopową
 • Specjalistyczne rozbiórki sprzętem lekkim, wszędzie tam, gdzie nie można wykorzystać sprzętu ciężkiego

Nasza firmie działa w branży budowlanej od 2005 r.

Wykonujemy również:

 • Ręczne prace demontażowe i rozbiórkowe wraz z utylizacją odpadów
 • Prace pomocnicze, ręczne prace ziemne
 • Wszelkie prace fizyczne w trudnych warunkach

Nasza firmie działa w branży budowlanej od 2005

Zapewniamy

Zapewniamy

 • Ok. 20 pracowników (wszyscy zatrudnieni na umowę o pracę, przeszkoleni, posiadający badania wysokościowe), w tym: montażyści rusztowań, obsługa wózków widłowych, wind
 • Szerokie wyposażenie sprzętowe, w tym samochody HDS, bramowe, kontenery na odpady
 • Nadzór nad pracownikami
 • Wysoki poziom BHP (posiadamy dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy)
 • Szybki czas reakcji, mobilność, praca w delegacji

Inspekcja kanałów
wentylacyjnych

Inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń

Sprawdź ofertę

Czyszczenie kanałów
wentylacyjnych

Mechaniczne i chemiczne czyszczenie kanałów

Sprawdź ofertę