Polski English

Inspekcja kanałów wentylacyjnych

Inspekcja kanałów wentylacyjnych

Inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego robota inspekcyjnego wyposażonego w kamery video, oraz z zastosowaniem kamer endoskopowych, co zapewnia wizualną kontrolę badanego kanału.

Dokumentacja i protokół

Po przeprowadzeniu inspekcji wizualnej opracowujemy dokumentację filmową i fotograficzną oraz sporządzamy protokół inspekcji instalacji wentylacyjnych w obiekcie.

Dokumentacja i protokół

Kontrola wizualna pozwala

Dokumentacja i protokół

Zaobserwować i zarejestrować ilość zanieczyszczeń w kanale

Dokumentacja i protokół

Określić rodzaj zanieczyszczeń

Dokumentacja i protokół

Ocenić stan techniczny kanału np. uszkodzenia ścian, zatory, itp.

Czyszczenie kanałów
wentylacyjnych

Mechaniczne i chemiczne czyszczenie kanałów

Sprawdź ofertę

Dodatkowe usługi budowlane

Kompleksowe prace podwykonawcze

Sprawdź ofertę