Nasze usługi - CZYSZCZENIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
 

Proces czyszczenia kanałów wentylacyjnych dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki eksploatacji obiektu, wyróżnić tu można:
 

 • opracowanie harmonogramu prac z uwzględnieniem priorytetu utrzymania ciągłości pracy obiektu, możliwa realizacja usługi na zmianie nocnej!
 • zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w obrębie prowadzonych prac oraz uporządkowanie pomieszczeń po wykonaniu prac,
 • wykonanie otworów technologicznych oraz montaż klap rewizyjnych posiadających atest PZH (w razie konieczności),
 • pobranie prób do analizy mikrobiologicznej (w razie konieczności),
 • mechaniczne czyszczenie przewodów,
 • chemiczne czyszczenie kanałów: odtłuszczanie, dezynfekcja i rozpylanie środków chemicznych oraz odfiltrowanie nieprzyjemnych zapachów przy użyciu środków zatwierdzonych przez PZH (w razie konieczności),
 • inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych w trakcie i po wykonaniu czyszczenia przy użyciu specjalistycznego robota inspekcyjnego,
 • wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej,
 • utylizacja odpadów,
 • sporządzenie raportu powykonawczego i wystawienie Protokołu wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych w obiekcie.
   
   
 
przed czyszczeniem kanałów    
po czyszczeniu kanałów