Polski English

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Czyste i sprawne systemy wentylacyjne są mniej narażone na awarie, mają dłuższą żywotność i działają bardziej efektywnie od zanieczyszczonych, a przede wszystkim zapewniają czyste powietrze, które wpływa na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Czyszczenie wentylacji powinno odbywać się cyklicznie.

Efekt czyszczenia kanałów wentylacyjnych

Przed czyszczeniem kanału wentylacyjnego

Przed czyszczeniem

kanału wentylacyjnego

Po czyszczeniu kanału wentylacyjnego

Po czyszczeniu

kanału wentylacyjnego

Zakres wykonywanych prac

  • Opracowanie harmonogramu prac z uwzględnieniem priorytetu utrzymania ciągłości pracy obiektu, możliwa realizacja usługi na zmianie nocnej!
  • Wykonanie otworów technologicznych oraz montaż klap rewizyjnych posiadających atest PZH (w razie konieczności)
  • Mechaniczne czyszczenie przewodów
  • Inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych w trakcie i po wykonaniu czyszczenia przy użyciu specjalistycznego robota inspekcyjnego
  • Utylizacja odpadów
  • Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w obrębie prowadzonych prac, oraz uporządkowanie pomieszczeń po wykonaniu prac
  • Pobranie prób do analizy mikrobiologicznej (w razie konieczności)
  • Chemiczne czyszczenie kanałów: odtłuszczanie, dezynfekcja i rozpylanie środków chemicznych oraz odfiltrowanie nieprzyjemnych zapachów przy użyciu środków zatwierdzonych przez PZH (w razie konieczności)
  • Wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej
  • Sporządzenie raportu powykonawczego i wystawienie Protokołu wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych w obiekcie

Agraf Azbest Auto

Maszyny używane podczas czyszczenia wentylacji

Maszyny używane podczas czyszczenia wentylacji

Maszyny używane podczas czyszczenia wentylacji

Maszyny używane podczas czyszczenia wentylacji

Maszyny używane podczas czyszczenia wentylacji

Inspekcja kanałów
wentylacyjnych

Inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń

Sprawdź ofertę

Dodatkowe usługi budowlane

Kompleksowe prace podwykonawcze

Sprawdź ofertę