Polski English

Inspekcja kanałów
wentylacyjnych

Inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń

Sprawdź ofertę

Czyszczenie wentylacji Wszyscy wiemy, jak ważna jest czystość powietrza, którym oddychamy.

W kanałach wentylacyjnych dostarczających powietrze do pomieszczeń zamkniętych znajdują się liczne zanieczyszczenia takie jak pleśnie, grzyby, bakterie, kurz, pyły, tłuszcze.

Zanieczyszczenia te znacznie pogarszają jakość powietrza, przez co mogą stać się źródłem wielu chorób oraz zwiększają ryzyko pożarowe.

Czyste i sprawne systemy wentylacyjne są mniej narażone na awarie, mają dłuższą żywotność i działają bardziej efektywnie od zanieczyszczonych, a przede wszystkim zapewniają czyste powietrze, które wpływa na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Czyszczenie wentylacji powinno odbywać się cyklicznie.

Kontakt

European Union

Czyszczenie kanałów
wentylacyjnych

Mechaniczne i chemiczne czyszczenie kanałów

Sprawdź ofertę

Dodatkowe usługi budowlane

Kompleksowe prace podwykonawcze

Sprawdź ofertę

Certyfikaty Jakość usług poparta certyfikatami

Azbest

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie w zakresie azbestu, tj. demontaż, utylizacja, transport.

Sprawdź ofertę