Nasze usługi -  INSPEKCJA

 

Inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego robota inspekcyjnego wyposażonego w kamery video oraz z zastosowaniem kamer endoskopowych, co zapewnia wizualną kontrolę badanego kanału.
 

 Kontrola wizualna pozwala:
 

  • zaobserwować i zarejestrować ilość zanieczyszczeń w kanale,

  • określić rodzaj zanieczyszczeń,

  • ocenić stan techniczny kanału np. uszkodzenia ścian, zatory, itp.


Po   przeprowadzeniu   inspekcji    wizualnej    opracowujemy   dokumentacjęfilmową i fotograficzną oraz  sporządzamy protokół inspekcji instalacji  wentylacyjnych w obiekcie.